JB Bygningsrådgivning

JB Bygningsrådgivning

Tilstandsrapporter
Energimærker enfamiliehuse
Energimærker flerfamiliehuse
Bygningsrådgivning

Energimærke Aalborg

Som Certificeret virksomhed udfører JB Bygningsrådgivning Energimærkning af Enfamiliehuse samt Flerfamiliehuse m.v. til fordelagtige priser.

Se vores prisliste under Fanebladet Prisliste her på siden for enfamiliehuse eller ring og få et uforpligtende tilbud.

Energimærkning

Når en bolig sælges, skal den have en gyldig energimærkning. En energimærkning er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand.

Energimærkningen består af to dele:

1. En vurdering, der viser hvor store energiudgifter, der er ved boligen – for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
2. et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på boligen.

Besparelsesforslaget viser også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller termovinduer.

Energimærkningens gyldighed

En energimærkning af en helårsbolig gælder i 7 eller 10 år og må gerne genbruges, når boligen skal sælges igen; blot det sker inden for gyldighedsperioden.

Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5 % af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5 % er gyldigheden 7 år.

Energimærkning af nye sommerhuse gælder i 10 år.

Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis du bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker din boligs energiforbrug.

Hvilke bygninger skal energimærkes?

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse, skal energimærkes. Kravet gælder også nye sommerhuse og nybygninger. Fra den 1. juli 2009 gælder kravet desuden også for andelsboliger, lejeboliger og erhvervslokaler.

Nogle bygninger er dog fritaget for energimærkning. Det er bl.a.

  • tilbygninger
  • kolonihavehuse
  • garager
  • carporte
  • udhuse
  • fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m2
  • bygninger, der efter aftale mellem parterne skal rives ned efter salg

Flere bygninger på samme ejendom skal som udgangspunkt energimærkes hver for sig. Det er dog muligt at lave en fælles energimærkning af f.eks. række-, kæde- og dobbelthuse.

Hvem foretager energimærkningen?

Energimærkningen skal foretages af en beskikket energikonsulent. Energikonsulenten er ekspert i energi og godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkningen. Hans arbejde kontrolleres via stikprøvekontrol af Energistyrelsen, som også har mulighed for at tildele advarsler eller inddrage energikonsulentens tilladelse, for eksempel hvis han begår gentagne eller grove fejl.

Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen. Hvis boligen af en eller anden grund ikke er blevet energimærket inden handlen, kan køber inden for en rimelig frist – dvs. normalt mellem 6 og 12 måneder efter handlen er indgået – kræve, at sælger skal betale for en energimærkning.

Kontakt

JB Bygningsrådgivning
v/ Jack Borregaard
Uranosvej 13
9210 Aalborg SØ

Tlf.: 23 27 67 38
E-mail: jackborregaard@gmail.com