JB Bygningsrådgivning

JB Bygningsrådgivning

Tilstandsrapporter
Energimærker enfamiliehuse
Energimærker flerfamiliehuse
Bygningsrådgivning

Nybygning Rådgivning Aalborg

Skal du opføre en ny bygning, er det meget vigtigt at du har en god faglig rådgivning som som fuldt og helt kan stole på og som er helt på din side.

JB Bygningsrådgivning kan tilbyde dig en helt loyal og faglig rådgivning i forbindelse med opførelsen af dit hus.

Når man beslutter sig for at ville opføre et nyt hus, er det som regel med det ønske, at få muligheden for at indrette det nye ønskehus nøjagtigt som man vil, og se sine ideer ført ud i livet.

Det at ville opføre sit ønskehus er dog også en meget stor beslutning i økonomisk henseende. Det er rigtig mange penge der bliver sat i det nye hus, og derfor er det naturligvis af meget stor betydning, at huset også bliver opført så det også rent fagligt er udført korrekt.

Mange nye bygherrer beslutter sig f.eks. for at opføre et typehus som normalt både projekteres og opføres af et typehusfirma. Inden byggestart aftales husets indretning, materialevalg, orientering samt pris m.v., og i denne fase vil der sandsynligvis ikke være nogen problemer i samarbejdet.

I de situationer hvor det er samme firma som både har projekteret huset og kommer til at stå for selve opførelsen af huset, skal du (bygherren) gøre dig klart, at dette firma nu bliver din modpart, og du derfor ikke kan regne med en uvildig rådgivning dette firma.

Når byggeriet går i gang vil entreprenørfirmaet naturligvis forsøge at opføre huset med lavest mulige omkostninger både med hensyn til arbejdsgang, udførelse samt materialevalg. Dette kan give en konflikt mellem det som du troede du vil få og så det der eksakt vil blive leveret.

JB Bygningsrådgivning vil tage dig i hånden, og rådgive dig fagligt og sagligt både hvad angår det projektmæssige og det udførelsesmæssige. Du vil derfor altid have en loyal part som du kan rådføre dig med under hele byggeriet.

 

 

Kontakt

JB Bygningsrådgivning
v/ Jack Borregaard
Uranosvej 13
9210 Aalborg SØ

Tlf.: 23 27 67 38
E-mail: jackborregaard@gmail.com